Legend Solutions Script - Nginx Test Page

Trang này được sử dụng để kiểm tra hoạt động bình thường của máy chủ HTTP Nginx dựa trên Legend Solutions Script sau khi được cài đặt. Nếu bạn có thể đọc trang này, điều đó có nghĩa là máy chủ Nginx HTTP được cài đặt tại trang web này đang hoạt động bình thường. Bạn có thể tăng cường hơn nữa hiệu suất của Legend Solutions Script - LEMP stack bằng cách làm theo các mẹo cấu hình được nêu trong Cách tăng cường hiệu suất của Legend Solutions Script - LEMP stack .

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Legend Solutions Script là một phần mềm nguồn mở miễn phí dành cho CentOS Linux mà bất kỳ ai cũng có thể tải xuống và cài đặt và đã được cài đặt trên máy chủ này bởi người dùng cuối bên thứ 3 không liên quan đến Legend Solutions, chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web này.


Nếu bạn là thành viên của công chúng:

Việc bạn nhìn thấy trang này cho thấy rằng trang web bạn vừa truy cập đang gặp sự cố hoặc đang được bảo trì định kỳ hoặc mới được cài đặt gần đây và chưa được định cấu hình chính xác.

Nếu bạn muốn cho quản trị viên của trang web này biết rằng bạn đã xem trang này thay vì trang bạn mong đợi, bạn nên gửi e-mail cho họ. Nói chung, thư được gửi đến tên "quản trị viên trang web" và được chuyển hướng đến miền của trang web phải đến được người thích hợp.

Ví dụ: nếu bạn gặp sự cố khi truy cập www.example.com, bạn nên gửi e-mail tới "webmaster@example.com".

Nếu bạn là quản trị viên trang web:

Sau khi cài đặt Legend Solutions Script, hãy làm theo Hướng dẫn bắt đầu để thiết lập Legend Solutions Script - máy chủ web LEMP.

Bạn có thể muốn thay đổi tệp index.html nằm trong thư mục /usr/local/nginx/html này. Lưu ý rằng cho đến khi bạn làm như vậy, những người truy cập trang web của bạn sẽ thấy trang này chứ không phải nội dung của bạn. Để ngăn không cho trang này được sử dụng, hãy thay thế tệp này (index.html).