Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Các phòng chức năng

Phòng Điều trị Nghiện chất

  • PDF.


Phòng Điều trị Nghiện chất

Ths.Lê Thị Thu Hà
Trưởng phòng

 


CNĐD. Đỗ Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Nghiện chất

Phòng Tâm lý lâm sàng

  • PDF.

Phòng Tâm lý lâm sàng

 

TS. Vũ Thy Cầm

Trưởng phòng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Tâm lý lâm sàng


 

Phòng Điều trị Tâm thần Nhi & Người già

  • PDF.
bsthien.jpg

Phòng Điều trị Tâm thần Nhi & Người già (M4)

Ths. Lê Công ThiệnTrưởng phòngĐD. Nguyễn Thị Mai Hoa
Điều dưỡng trưởng
Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Tâm thần Nhi & Người già

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

  • PDF.

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

ĐD.Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress
 

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

  • PDF.

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

Ths. Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng
ĐD. Nguyễn Thi Thanh Hương

Điều dưỡng trưởng


Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

  • PDF.

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5)

 

TS.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Mai

Điều dưỡng trưởng

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

Phòng Thăm dò chức năng

  • PDF.

Phòng Thăm dò chức năng

Ths. Trần Thị Hà An ĐD. Đinh Thị Mai

Trưởng phòng Điều dưỡng trưởng

 

Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

  • PDF.

Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

ĐD. Nguyễn Thị Phương Huy

Điều dưỡng trưởng

 

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

 


 

Các bài viết khác...

  1. Phòng Tổng hợp
You are here