Các phòng chức năng

Phòng Điều trị Tâm thần Người già

  • PDF.

Ths. Trần Thị Hà An

Trưởng phòng

CNĐD.Nguyễn Thị Mai

Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Tầng 1 nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại:

3. Tổ chức nhân sự:

Ths. Trần Thị Hà An - Trưởng phòng; BSCKII. Nguyễn Thị Ph [ … ]

Phòng Điều trị Nghiện chất

  • PDF.


Ths. Lê Thị Thu Hà
Trưởng phòng  

CNĐD. Đỗ Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng

 

Phòng Tâm lý lâm sàng

  • PDF.
TS. Vũ Thy Cầm Trưởng phòng 1. Vị trí: Tầng 2, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
2. Điện thoại:
3. Tổ chức nhân sự: TS. Vũ Thy Cầm - Trưởng phòng; Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng; Ths. Đặng Thanh T&ugr [ … ]

Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF.
bsthien.jpg


Ths. Lê Công Thiện

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Nhà T5, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại: - máy lẻ: 6651

3. Tổ chức nhân sự:

- Ths. Lê Công Thi [ … ]

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

  • PDF.
image011.jpg

 

TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

 

ĐD. Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng

 

1) Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại:  - máy lẻ 6653.

3) Tổ chức nhân sự:

TS. Dương Minh T&a [ … ]

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

  • PDF.

 

Ths. Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng

ĐD. Nguyễn Thị Thanh Hương

Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Tầng 2, nhà T4, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại: (84-4) 38693731 - máy lẻ 6655.

3. Tổ chức nhân sự:

Ths. Tr [ … ]

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

  • PDF.

 

BSCKII. Ngô Văn Tuất

Trưởng phòng

CNĐD. Trần Thị Thoa

Điều dưỡng trưởng 

 

1) Vị trí: Tầng 1, nhà T4, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại: (84-4) 38693731 -  máy lẻ: 6654.

3) Tổ chức nhân sự:

BSC [ … ]

Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

  • PDF.
image010.jpg

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Bích

Điều dưỡng trưởng

Các bài viết khác...

  1. Phòng Tổng hợp
You are here
sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57