Các thuốc chống loạn thần gây nguy cơ đái tháo đường tuýt 2 gấp 3 lần ở người trẻ tuổi

ác thuốc chống loạn thần làm tăng gấp 3 lần nguy cơ ĐTĐ type 2 ở trẻ em và vị thành niên với hầu hết nguy cơ xuất hiện trong năm đầu tiên dùng thuốc.

Một nghiên cứu hồi cứu với hơn 43 nghìn người trẻ đã phát hiện ra điều này dù dữ liệu đã được phân tích như thế nào. Tiến Sĩ William V. Bobo và cộng sự báo cáo trên tờ JAMA Psychiatry 21.08.2013

Tiến sĩ Bobo và cộng sự từ trường  Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee đã viết, Nguy cơ này phiên giải cho một sự thêm vào 15,8 trường hợp bệnh tiểu đường type 2 mỗi người – năm điều trị bằng an thần kinh, với một số lượng cần để gây hại là 633.

Nhóm đối tượng nghiên cứu phần lớn được lấy  những đối tượng của chương trình Medicaid , “chỉ giới hạn khả năng khái quát những kết quả nghiên cứu , cho rằng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2 ở trẻ em được Medicaid bao trả có thể tăng do các yếu tố kinh tế và xã hội , cũng như một tỷ lệ lớn hơn của hành vi yếu tố nguy cơ , khuyết tật, và bệnh mãn tính. “

Dân số nghiên cứu bao gồm 43.287 trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 6-24 năm , tất cả đều đã được ghi danh trong hệ thống y tế Tennessee . Trong số này, 28.858 gần đây đã bắt đầu điều trị bằng thuốc chống loạn thần . Phần còn lại phục vụ như điều khiển phù hợp và gần đây đã bắt đầu tham gia khác tâm thần – nhưng không chống loạn thần – thuốc .

Không có vấn đề làm thế nào các dữ liệu đã bị cắt , nguy cơ gia tăng bệnh tiểu đường loại 2 dao động xung quanh phải gấp ba lần . Đối với trẻ em độ tuổi từ 6-17 , thuốc chống loạn thần trao tăng nguy cơ 3.14 .

Số lao động là một trung bình 14 tuổi , 26 % những người trong mỗi nhóm được ghi danh tàn tật. Các chẩn đoán thường gặp nhất là rối loạn tâm trạng (bao gồm cả rối loạn lưỡng cực ) , rối loạn attention-deficit/hyperactivity , và rối loạn hành vi . Khoảng một phần tư đã trải qua một số hình thức kiểm tra đường trong năm trước , mặc dù các tác giả cho biết, rối loạn chuyển hóa là ” không thường xuyên. “

Hầu hết những người sử dụng thuốc chống loạn thần (87%) đang đóng một điển hình , trong đó phổ biến nhất là quy định đã được risperidone ( 37% của nhóm ) . Quetiapine và olanzapine là người kế thường được sử dụng nhất ( mỗi 20 % ) . Liều khởi đầu trung bình cho người sử dụng thuốc chống loạn thần là 67 mg tương đương chlorpromazine .

Đã có gần 56.000 người-năm theo dõi trong nghiên cứu. Trong thời gian đó , 21 trường hợp sự cố của bệnh tiểu đường loại 1 phát triển – một tỷ lệ là 3,8 trên 10.000 người-năm . Những trường hợp bao gồm bệnh nhân có một trung bình 13 tuổi. Hầu hết ( 62 % ) là nam giới . Tỷ lệ bệnh tiểu đường loại 1 là không khác nhau đáng kể giữa những thuốc chống loạn thần tham gia và những người không dùng thuốc ( tỷ lệ nguy hiểm , 1,13 ) .

Đã có 106 trường hợp sự cố của bệnh tiểu đường loại 2 – tốc độ 19 trường hợp trên 10.000 người-năm . Tuổi trung bình của những trường hợp này là 16,7 năm , 37% là nam giới. Người trẻ, những người mất thuốc chống loạn thần có nhiều khả năng phát triển bệnh tiểu đường loại 2 so với những người không uống thuốc (HR , 3.03 ) ba lần. Tăng nguy cơ xuất hiện trong năm đầu tiên theo dõi (HR , 2.49 ) và tăng lên trong một thời trang phụ thuộc vào liều . Nguy cơ đối với những người uống một lượng tích lũy của 100 g trở lên tương đương chlorpromazine là 5,43 , tuy nhiên, các nguy cơ liên quan với liều tích lũy dưới 5 g là 2.13 . Nguy cơ vẫn tăng đáng kể cho đến một năm sau khi đã ngưng thuốc chống loạn thần (HR , 2.57 ) .

Không có vấn đề làm thế nào các dữ liệu đã bị cắt , nguy cơ gia tăng bệnh tiểu đường loại 2 dao động xung quanh phải gấp ba lần . Đối với trẻ em độ tuổi từ 6-17 , thuốc chống loạn thần trao tăng nguy cơ 3.14 . Nguy cơ tương tự như khi phân nhóm được xác định theo độ tuổi, giới tính , sự hiện diện của rối loạn lưỡng cực , sử dụng psychostimulant , hoặc chẩn đoán hoặc ADHD hoặc rối loạn hành vi .

Một số phân tích độ nhạy đi đến kết luận tương tự , bao gồm một số mà kiểm soát cho clustering gây ra bởi sự kết hợp tần số (HR , 3.07 ) , hạn chế nhóm người sử dụng mới của thuốc chống loạn thần và thuốc kiểm soát (HR , 3.05 ) , không cho phép người sử dụng thuốc chống loạn thần những người còn lại các nhóm để nhập lại (HR , 2.86 ) , và sử dụng một đơn thuốc cho thuốc trị đái tháo đường như định nghĩa của bệnh tiểu đường (HR , 3.11).

Các tác giả lưu ý rằng loại bệnh tiểu đường khởi phát đột ngột xuất hiện mâu thuẫn với sinh lý bệnh mãn tính thường được kết hợp với sự phát triển bệnh . ” Các trường hợp khởi phát sớm bệnh tiểu đường chống loạn thần liên quan đã được báo cáo cho người lớn “, họ nói . ” Trong một loạt , phần lớn các trường hợp xảy ra trong vòng 6 tháng bắt đầu thuốc …. nghiên cứu sâu hơn về sinh lý bệnh của bệnh tiểu đường chống loạn thần liên quan là cần thiết. “

Tiến sĩ Bobo đã nhận được hỗ trợ nghiên cứu từ Cephalon và là phát ngôn viên cho Janssen Pharmaceuticals và Pfizer . Nghiên cứu này được tài trợ bởi Cơ quan nghiên cứu chăm sóc sức khoẻ và chất lượng / Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu hợp tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *