CBT – biện pháp hiệu quả cho thanh thiếu niên giảm thuốc chống trầm cảm

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) trong một môi trường chăm sóc chính có hiệu quả làm giảm các triệu chứng trầm cảm ở thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi, giảm điều trị chống trầm cảm và giảm đáng kể chi phí vào năm thứ hai, theo một nghiên cứu được công bố trên Pediatrics.

   Những người tham gia được lựa chọn từ một hệ thống y tế phi lợi nhuận lớn của Mỹ từ năm 2006 đến 2010. Để hội đủ điều kiện, những người tham gia phải từ 12 đến 18 tuổi với chẩn đoán trầm cảm nặng theo phân loại của Trẻ em về Rối loạn Cảm xúc và Tâm thần phân liệt. Những người tham gia bị loại trừ rối loạn lưỡng cực hoặc rối loạn tâm thần, sử dụng thuốc chống trầm cảm, rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, nguy cơ sắp xảy ra tự tử, rối loạn phát triển phổ biến hoặc đã nhận được hơn 8 phiên CBT trước khi nghiên cứu. 212 thanh thiếu niên trong mẫu được phân ngẫu nhiên vào cách điều trị như nhóm CBT thông thường cộng với nhóm điều trị như nhóm đối chứng thông thường.

   Các đánh giá được thực hiện bởi các người đánh giá độc lập tại thời điểm ban đầu, sau đó đánh giá lại tại 6, 12, 26, 52, 78, và 104 tuần, bằng cách sử dụng Quy trình đánh giá suy thoái của trẻ em. Đối với các phân tích 12 và 24 tháng, các triệu chứng được tóm tắt vào những ngày không có trầm cảm, những ngày bị trầm cảm một phần và những ngày đầy trầm cảm. Để tương ứng với tuyển sinh nghiên cứu (2006 đến 2010), chi phí liệt kê đã được điều chỉnh sang năm 2008 bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn dịch vụ chăm sóc y tế từ Cục Thống kê Lao động Chỉ số giá tiêu dùng. Chi phí kinh tế được phân tích bao gồm chi phí dịch vụ can thiệp (được xác định thông qua hồ sơ kế toán và ước tính từ CBT trị liệu), chi phí chăm sóc thông thường (như khám ngoại trú, bệnh nhân nội trú, thuốc và dịch vụ xã hội) và chi phí gia đình (tức là chi phí của cha mẹ như thời gian nghỉ việc, đi du lịch và chờ đợi).

   Chương trình CBT của nghiên cứu đã sử dụng ≤ 9 phiên cấp tính từ các chuyên gia trị liệu để giải quyết sự thay đổi hành vi và/hoặc tư duy không thực tế. Những người tham gia có thể chọn cách để kết thúc hoặc tạm dừng một phần liệu pháp, dẫn đến trung bình 6,4 phiên CBT  mỗi người tham gia (trung vị =7).

 Kết quả cho thấy CBT có lợi thế đáng kể so với điều trị như bình thường đối với việc giảm các triệu chứng trầm cảm, dẫn đến trung bình số ngày không có trầm cảm nhiều hơn 26,8 trong vòng 12 tháng. Chi phí không khác biệt về mặt thống kê giữa 2 nhóm tại 12 tháng, nhưng CBT cuối cùng đã được chứng minh là tiết kiệm chi phí vào năm thứ hai, với tổng chi phí giảm $ 4976 trong 24 tháng theo dõi.

   Các nhà nghiên cứu kết luận, “CBT dựa trên chăm sóc chính, ngắn gọn là một lựa chọn hiệu quả về chi phí để điều trị trầm cảm ở thanh thiếu niên bị trầm cảm, giúp giảm hoặc nhanh chóng ngừng hóa dược… [và] có thể là một lựa chọn điều trị có lợi cho hệ thống y tế thực hiện”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *