Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
232

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 03:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 25 Tháng 4 2018 01:16

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
148 63.8%
Mua thuốc tự uống
29 12.5%
Gọi điện
23 9.9%
Ý kiến khác
17 7.3%
Gửi email
14 6%
Gửi thư
1 0.4%
You are here