Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
376

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 03:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 18 Tháng 6 2017 10:02

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
226 60.1%
Gọi điện
46 12.2%
Mua thuốc tự uống
46 12.2%
Ý kiến khác
31 8.2%
Gửi email
25 6.6%
Gửi thư
2 0.5%
You are here