Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
245

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018 03:52

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
152 62%
Mua thuốc tự uống
30 12.2%
Gọi điện
28 11.4%
Ý kiến khác
18 7.3%
Gửi email
16 6.5%
Gửi thư
1 0.4%
You are here