Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
390

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 03:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 23 Tháng 8 2017 14:28

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
228 58.5%
Gọi điện
51 13.1%
Mua thuốc tự uống
49 12.6%
Ý kiến khác
34 8.7%
Gửi email
26 6.7%
Gửi thư
2 0.5%
You are here