Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
254

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 12:55

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
156 61.4%
Mua thuốc tự uống
31 12.2%
Gọi điện
29 11.4%
Ý kiến khác
20 7.9%
Gửi email
17 6.7%
Gửi thư
1 0.4%
You are here