Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
438

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 10:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 25 Tháng 4 2018 01:16

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
338 77.2%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
53 12.1%
Đến bệnh viện
30 6.8%
Ý kiến khác
9 2.1%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
8 1.8%
You are here