Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
680

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 10:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 23 Tháng 8 2017 06:48

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
542 79.7%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
64 9.4%
Đến bệnh viện
45 6.6%
Ý kiến khác
15 2.2%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
14 2.1%
You are here