Vietnamese Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Hebrew Hindi Indonesian Italian Japanese Korean Malay Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai

Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
657

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 10:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 02:45

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
528 80.4%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
62 9.4%
Đến bệnh viện
44 6.7%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
13 2%
Ý kiến khác
10 1.5%
You are here