Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
462

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 18 Tháng 8 2018 20:35

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
354 76.6%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
58 12.6%
Đến bệnh viện
33 7.1%
Ý kiến khác
9 1.9%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
8 1.7%
You are here