Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
477

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 12:55

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
368 77.1%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
58 12.2%
Đến bệnh viện
33 6.9%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
9 1.9%
Ý kiến khác
9 1.9%
You are here