Đa số opioid được kê đơn cho bệnh nhân có rối loạn tâm thần

Ở Mỹ, hơn một nửa số opioid được kê đơn cho bệnh nhân có rối loạn tâm thần, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học gia đình của Mỹ (Journal of the American Board of Family Medicine).

TS. Matthew A. Davis đến từ Viện Chính sách và Đổi mới chăm sóc Sức khỏe, Đại học Michigan, Ann Arbor và đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu cắt ngang ở người trưởng thành không được ủy quyền sử dụng dữ liệu từ Khảo sát bảng chi phí y khoa (Medical Expenditure Panel Survey – MEPS). Nghiên cứu tìm kiếm mối liên quan giữa các rối loạn tâm thần như các rối loạn lo âu và cảm xúc và sử dụng các opioid kê đơn, được xác định khi dùng tối thiểu 2 đơn thuốc trong vòng 1 năm.

Có tổng cộng 52000 người trưởng thành (tuổi 18 trở lên) tham gia MEPS trong 2 năm 2011 và 2013 (25465 người trong năm 2011 và 26535 người trong năm 2013). Dữ liệu năm 2012 bị loại trừ vì sự trùng lặp 2 lần người tham gia do chồng lẫn bảng thiết kế.

Các điều tra viên ước tính có khoảng 38,6 triệu người có rối loạn tâm thần ở Mỹ, trong nhóm này, 7.2% triệu người (18.7) sử dụng opioid kê đơn. Bệnh nhân có một rối loạn tâm thần nhận khoảng 51,4% (60 triệu trong số 115 triệu đơn thuốc) trong tổng số opiod được kê đơn hằng năm.

Hơn nữa, nhóm người trưởng thành sử dụng opioid so sánh với nhóm không sử dụng opioid (18,7% và 5,0%, hồi cứu). Khi hiệu chỉnh thống kê, các nhà nghiên cứu thấy rằng các bệnh nhân có rối loạn tâm thần được kết hợp với sử dụng opioid kê đơn (OR:2.08).

Các tìm kiếm cắt ngang ở bệnh nhân có bệnh lý tâm thần được kê đơn opioat điều trị các mức độ khác nhau của đau được thêm bởi các yếu tố liên quan đến bệnh nhân và người cung cấp đặc hiệu với các bệnh lý tâm thần này làm tăng sự kê đơn opioid” Nhóm Dr David cho biết “Mối quan hệ có liên quan một cách đặc biệt bởi vì bệnh lý tâm thần cũng là một yếu tố nguy cơ nổi bật  cho quá liều và các tác dụng không mong muốn khác của opioid”.

Vì vậy, các tác giả nghiên cứu tiếp tục “Sự kì vọng các thầy thuốc thận trọng hơn trong việc kê đơn trong chăm sóc bệnh lý tâm thần và lựa chọn thay thế các thuốc không phải opioid. Khả năng xác định các quần thể có thể sử dụng opioid kê đơn không phụ thuộc đau sẽ có tầm quan trọng chiến lược để giảm nguy cơ tiềm ẩn ở mức độ sức khỏe dân số “.

Nguồnhttps://www.psychiatryadvisor.com/mood-disorders/opioids-prescriptions-mood-and-anxiety-disorders/article/675529/

Colby Stong

July 18, 2017

Người dịch: BSNT. Nguyễn Minh Quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *