DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC – VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

STT Tên khóa học/
nội dung đào tạo
Đối
 tượng
Thời
lượng
Cấp độ đào tạo

bản
Nâng
cao
Chuyên
 sâu
1 Chẩn đoán và điều trị một số bệnh tâm thần thường gặp Bác sĩ (đa khoa, YHCT, dự phòng) 3 tháng x    
2 Chăm sóc người bệnh tâm thần Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa 3 tháng x    
3 Tâm lý học lâm sàng
trong tâm thần học
Bác sĩ, Cử nhân tâm lý học, tâm lý giáo dục, tâm lý học lâm sàng, cử nhân công tác xã hội, cử nhân điều dưỡng 3 tháng x    
4 Trắc nghiệm tâm lý Bác sĩ, Cử nhân tâm lý học, tâm lý giáo dục, tâm lý học lâm sàng, cử nhân công tác xã hội, cử nhân điều dưỡng, y sĩ đa khoa 2 tháng x    
5 Kỹ thuật ghi điện  não Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa 1 tháng   x  
6 Kỹ thuật ghi lưu huyết não Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa 1 tháng   x  
7 Đọc kết quả điện não Bác sĩ (đa khoa, YHCT, dự phòng) 1 tháng   x  
8 Đọc kết quả lưu huyết não Bác sĩ (đa khoa, YHCT, dự phòng) 1 tháng   x  
9 Kỹ thuật điều trị các rối loạn tâm thần bằng kích thích từ xuyên sọ (TMS) Bác sĩ (đa khoa, YHCT, dự phòng) 1 tháng   x  
10 Liệu pháp thư giãn luyện tập Bác sĩ, Cử nhân tâm lý học, tâm lý giáo dục, tâm lý học lâm sàng, cử nhân công tác xã hội, cử nhân điều dưỡng 1 tháng   x  
11 Điều trị nghiện chất Bác sĩ (đa khoa, YHCT, dự phòng), y sĩ đa khoa 1 tháng x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *