Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng năm 2008

  • PDF.

  Ngày 14 tháng 04 năm 2009, đoàn đại biểu Viện Sức khỏe Tâm thần do Ths. Nguyễn Doãn Phương - Phó Viện trưởng dẫn đầu đã tham gia Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng tỉnh Nam Định

 

 

   Tại Hội nghị Ths. Hoàng Văn Nghĩa - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định đã báo cáo tổng kết công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng năm 2008 và triển khai công tác năm 2009. Theo Ths. Hoàng Văn Nghĩa, tỷ lệ người hiện mắc mười bệnh tâm thần cơ bản toàn tỉnh là trên 14%. Với dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, từ năm 1999 đến hết năm 2007, ngành tâm thần tỉnh Nam Định về cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng màng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt, dự án đã được triển khai tại 100% thành phố, huyện và xã phường trong toàn tỉnh. Năm 2008, với kinh phí kế hoạch được cấp là 1.050 triệu đồng, Bệnh viện đã phối hợp với các trung tâm y tế huyện, thành phố thực hiện duy trì dự án ở 229 xã, phường với 3.269 người bệnh. Tính đến hết tháng 12 năm 2008, có 3.432 bệnh nhân tâm thần phân liệt được quản lý tại cộng đồng, điều trị theo tiêu chí và kinh phí của dự án, chiếm gần 50% bệnh nhân lĩnh thuốc hàng tháng và 27% tổng số bệnh nhân tâm thần và động kinh hiện quản lý trong tỉnh.

   Kết quả: trong cả năm 2008, tỷ lệ người bệnh ổn định, lao động và tự phục vụ được bản thân, tái hòa nhập được với cộng đồng chiếm tới 76%; chỉ có khoảng 7,5% bệnh nhân tái phát phải nhập viện điều trị nội trú; 15% người bệnh tiến triển kém; 19% bệnh nhân có những hành vi nguy hại cho gia đình và xã hội hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng; tỷ lệ người bệnh tâm thần phân liệt đi lang thang tại địa phương đã được giảm bớt một cách đáng kể.

   Tại Hội nghị BSCKII. Thân Văn Quang - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Chủ nhiệm Dự án Chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần Quốc gia đã có ý kiến nhận xét: Nam Định được coi là một trong số 14 tỉnh đã hoàn thành việc triển khai công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần tới 100% xã, phường và đã thu được những kết quả nhất định. Nhưng cần chú ý hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng về các bệnh tâm thần, đề cao công tác phục hồi chức năng các rối loạn tâm thần ngay tại gia đình, từ đó có những nghiên cứu đánh giá về nhận thức và hiệu quả tuyên truyền của cộng đồng đối với các bệnh tâm thần thường gặp.

   Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, hứa hẹn đem lại những triển vọng và cơ hội điều trị cho các bệnh nhân có rối loạn tâm thần tại cộng đồng./.

BBT.

You are here
sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn sexstories brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn pornos brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn porno brazzers hardcore porno hd porno redtube teen porno xnxx xvideos youporn c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57 c99 r57