Liệu pháp nhận thức hành vi trong bệnh trầm cảm ở bệnh nhân Parkinson

Roseanne D. Dobkin, Matthew Menza, MD, Lesley A. Allen,  Michael A. Gara, Margery H. Mark, MD, Jade Tiu, Psy.M., Bienfait Karina L., Jill Friedman.

Mục tiêu: Mặc dù những tác động tiêu cực của trầm cảm ở bệnh Parkinson,nhưng hiện tại vẫn không có những chứng cứ dựa trên những chăm sóc chuẩn mực. Mục đích của nghiên cứu này là để kiểm tra hiệu quả của liệu pháp nhận thức hành vi cá nhân (CBT), liên quan đến đối chứng lâm sàng (không có phương pháp điều trị mới), cho bệnh trầm cảm trong nhóm bệnh này.

Phương pháp: Tám mươi bệnh nhân trầm cảm  mắc bệnh Parkinson (dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-IV) đã tham gia vào một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với liệu pháp CBT liên quan đến giám sát lâm sàng (tỉ lệ 1:1) trong một trung tâm y học hàn lâm từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 7 năm 2010. Tất cả các bệnh nhân được duy trì chế độ thuốc dưới sự chăm sóc của bác sĩ của họ. Tổng điểm của  Thang Đánh giá Trầm cảm Hamilton 17 mục (HAM-D) là kết quả ban đầu. CBT đã được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu duy nhất cho nhóm người bệnh Parkinson và được kéo dài trong 10 tuần. Đánh giá được hoàn thành vào thời điểm khởi đầu và điểm 5 tuần (điểm giữa), điểm 10 tuần (kết thúc điều trị), và điểm 14 tuần (đánh giá tiếp theo).

Kết quả: Nhóm sử dụng liệu pháp CBT báo cáo có sự giảm lớn hơn trong điểm trầm cảm (thay đổi điểm HAM-D) so với nhóm đối chứng lâm sàng. Ở nhóm sử dụng liệu pháp CBT ở tuần thứ 10, điểm HAM-D trung bình là 7,35. nhóm sử dụng CBT cũng tốt hơn đối với nhóm đối chứng lâm sàng ở rất nhiều thang đánh giá khác (ví dụ, điểm số của thang đánh giá trầm cảm Beck , lo âu, chất lượng cuộc sống , thang đánh giá các triệu chứng bệnh Parkinson). Ở đây có đáp ứng điều trị tốt hơn ở nhóm có sử dụng liệu pháp CBT so với nhóm đối chứng lâm sàng (56% so với 8%).

Kết luận: CBT có thể là một cách tiếp cận khả thi để điều trị trầm cảm ở bệnh nhân Parkinson. Nghiên cứu thêm là cần thiết để mô phỏng và mở rộng những phát hiện này.

CN. Nguyễn Thị Thanh Hà(lược dịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *