Nguy cơ tái phát sau khi ngừng sử dụng Risperidone ở bệnh nhân Alzheimer

Một nghiên cứu đăng trên New England Journal Medecine ngày 18/10/2012

 

BỐI CẢNH

Ở các bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer đã có đáp ứng với thuốc chống loạn thần khi điều trị rối loạn loạn thần hoặc kích động gây hấn, nguy cơ tái phát các triệu chứng sau khi ngưng thuốc  chưa được đặt ra.

PHƯƠNG PHÁP

Bệnh nhân bị bệnh Alzheimer với loạn thần hoặc kích động gây hấn đã được chấp nhận điều trị mở với risperidone trong 16 tuần. Những người có đáp ứng với risperidone điều trị sau đó được phân bố ngẫu nhiên, trong một mẫu mù đôi, một trong ba phác đồ: nhóm tiếp tục điều trị  risperidone trong 32 tuần (nhóm 1), điều trị risperidone trong 16 tuần và tiếp theo là dùng giả dược trong 16 tuần ( nhóm2), hoặc giả dược trong 32 tuần (nhóm 3). Kết quả chính là thời gian tái phát các rối loạn loạn thần hoặc kích động.

 

KẾT QUẢ

Tổng cộng có 180 bệnh nhân được điều trị mở với risperidone ( liều trung bình: 0,97 mg mỗi ngày). Các mức độ nghiêm trọng của rối loạn loạn thần và kích động đã giảm, mặc dù đã có một sự gia tăng nhẹ trong các dấu hiệu ngoại tháp, 112 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đáp ứng điều trị, trong đó có 110 trải qua lựa chọn ngẫu nhiên. Trong 16 tuần đầu tiên sau khi điều trị ngẫu nhiên, tỷ lệ tái phát cao hơn ở nhóm dùng giả dược hơn trong các nhóm dùng risperidone (60% [24 của 40 bệnh nhân ở nhóm 3 so với 33% [23 của 70 trong các nhóm 1 và 2]; P = 0,004; tỷ xuất chênh với giả dược, 1,94, khoảng tin cậy 95% [CI], 1,09 đến 3,45, P = 0,02). Trong suốt 16 tuần tiếp theo, tỷ lệ tái phát cao hơn ở nhóm đã được chuyển từ risperidone thành giả dược với nhóm tiếp tục được điều trị risperidone (48% [13 của 27 bệnh nhân ở nhóm 2 so với 15% [2 13 ở nhóm 1]; P = 0,02, tỷ xuất chênh 4,88; 95% CI, 1,08 đến 21,98; P = 0,02). Tỷ lệ các tác dụng phụ và tử vong sau khi ngẫu nhiên không khác biệt đáng kể giữa các nhóm, mặc dù so sánh dựa trên số lượng nhỏ bệnh nhân, đặc biệt là trong 16 tuần cuối cùng.

 

KẾT LUẬN

Ở những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, những người có rối loạn loạn thần, kích động đã đáp ứng với risperidone điều trị cho 4 đến 8 tháng, ngưng risperidone có liên quan với tăng nguy cơ tái phát. (Được tài trợ bởi Viện Y tế quốc gia và các cơ quan khác; ClinicalTrials., NCT00417482).

Người dịch: BS Bùi Văn San

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *