Rối loạn hành vi

Các biểu hiện triệu chứng

Cha mẹ hoặc giáo viên có thể yêu cầu được giúp đỡ để quản lý những hành vi bùng nổ của bệnh nhân.


Các đặc trưng để chẩn đoán

Mô hình thống nhất của các hành vi xâm phạm bất thường hoặc bướng bỉnh như sau:

      Đánh nhau                

      Thô bạo

      Nói dối

      Côn đồ

      Trộm cắp

      Phá hoại

      Trốn học

–       Hành vi phải được nhận định dựa trên những dặc điểm bình thường của lứa tuổi và nền văn hóa.

–       Rối loạn hành vi có thể kết hợp với những stress ở nhà và ở trường.


Chẩn đoán phân biệt

Một vài hành vi bạo lực có thể trong giới hạn bình thường.

Các quy định không nhất quán hoặc xung đột trong gia đình, hoặc sự giám sát không phù hợp ở trường, có thể góp phấn tạo nên hành vi bùng nổ.

Hành vi bùng nổ có thể gây nên bởi trạng thái trầm cảm, khó khăn trong học tập, tình trạng kinh tế của gia đình khó khăn, hoặc xung đột giữa cha mẹ và con cái.

Có thể gây ra cùng với loạn tăng động. Nếu rối loạn tăng động và giảm chú ý nổi trội, xem Rối loạn tăng động.


Các hướng dẫn quản lý
Thông tin cơ bản cho bệnh nhân và gia đình:

–       Các quy định có hiệu quả phải rõ ràng và nhất quán, không nên thô bạo.

–       Tránh những hình phạt. Việc khen ngợi những hành vi tích cực có tác dụng hơn.


Tư vấn cho bệnh nhân và gia đình:
–       Hỏi về lý do của hành vi bùng nổ. Thay đổi những tình huống đã làm trẻ có hành vi đó càng nhiều càng tốt.
–       Khuyến khích cha mẹ có tác động phản hồi tích cực hoặc khen ngợi đối với những hành vi tốt.
–       Cha mẹ phải đưa ra những quy định nhất quán. Họ cần đặt ra những giới hạn rõ ràng và nghiêm ngặt đối với những hành vi xấu và nên thông báo với trẻ trước về những hậu quả nếu chúng vượt qua những giới hạn đó.
–       Khuyên cha mẹ thảo luận cách thực hiện kỷ luật này với các giáo viên của trẻ.
–       Người thân, bạn bè hoặc cộng đồng có thể hỗ trợ trong việc đưa ra những quy định nhất quán.

Thuốc:

Không có phương pháp điều trị thuốc nào cả.


Khám chuyên khoa:

Cần cân nhắc việc tham khảo ý kiến chuyên khoa nếu các rối loạn hành vi kéo dài mặc dù đã sử dụng các biện pháp nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *