TỔ CHỨC NHÂN SỰ VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

TS. Nguyễn Doãn Phương
Bí thư Chi bộ
Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Phó Viện trưởng
Trưởng phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú (M2)

BSCKII. Nguyễn Văn Dũng
Phó Viện trưởng

 

TS. Trần Thị Hà An
Phó Viện trưởng

Ths. Đặng Thanh Tùng
Chủ tịch Công đoàn
Trưởng phòng Tổng hợp

Ths. Phạm Thị Thu Hiền
Điều dưỡng trưởng Viện

CN. Bùi Văn Toàn
Bí thư Đoàn TN

Ths. Dương Minh Tâm
Trưởng phòng
Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress (M3)

Ths. Lê Công Thiện
Trưởng phòng
Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em (M4)

BSCKII. Ngô Văn Tuất
Trưởng phòng
Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5)

Ths. Trần Nguyễn Ngọc
Trưởng phòng
Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc (M6)

Ths. Lê Thị Thu Hà
Trưởng phòng
Phòng Điều trị Nghiện chất (M7)

BSCKII. Nguyễn Thị Phương Loan
Trưởng phòng
Phòng Điều trị Tâm thần Người già (M8)

TS. Vũ Thy Cầm
Trưởng phòng
Phòng Tâm lý lâm sàng

CNĐD. Nguyễn Thị Bích
Điều dưỡng trưởng
Phòng Khám, Tư vấn và điều trị ngoại trú (M2)

ĐD.Trần Thanh Thủy
Điều dưỡng trưởng
Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress (M3)

CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng
Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em (M4)

CNĐD. Lê Thị Thanh Huyền 
Điều dưỡng trưởng
Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt (M5)

ĐD. Nguyễn Thị Thanh Hương
Điều dưỡng trưởng
Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc (M6)

CNĐD. Đỗ Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng
Phòng Điều trị Nghiện chất (M7)

CNĐD. Nguyễn Thị Mai 

Điều dưỡng trưởng
Phòng Điều trị Tâm thần Người già (M8)