SO SÁNH ĐIỀU TRỊ BẰNG HÓA DƯỢC TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA TÁI NHẬP VIỆN CỦA RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC

Theo các kết quả được công bố trực tuyến tại JAMA Psychiatry, ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực, lithium là thuốc chỉnh khí sắc hiệu quả nhất và dùng đường tiêm tác động kéo dài là phương pháp sử dụng các thuốc chống loạn thần hiệu quả nhất để ngăn ngừa nhập viện bởi các bệnh tâm thần hoặc thực thể.

Những kết quả này cho thấy rằng lithium nên vẫn là dòng đầu tiên của điều trị rối loạn lưỡng cực. Nếu lithium không phù hợp với bệnh nhân, tiêm các thuốc chống loạn thần kéo dài có thể là một lựa chọn an toàn, hiệu quả.

Nghiên cứu bao gồm tất cả các bệnh nhân đã nhập viện do rối loạn lưỡng cực ở Phần Lan từ ngày 1 tháng 1 năm 1987 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 (n=18.018). Kết quả nghiên cứu chính là nguy cơ mắc bệnh tâm thần, tim mạch, và nguyên nhân. Thời gian theo dõi trung bình là 7,2 năm.

Trong số những người tham gia, 54,0% (n = 9721) có ít nhất 1 lần nhập viện về tâm thần.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêm risperidone tác dụng kéo dài (HR ratio = 0.58, 95% CI, 0.34-1.00), gabapentin (HR 0.58, 95% CI, 0.44-0.77), tiêm perphenazine dài (HR 0.60; 95 % CI, 0,41-0,88) và lithium carbonate (HR 0,67,  KTC 95%, 0,60-0,73) có nguy cơ thấp nhất đối với nhập viện tâm thần.

Lithium (HR 0,71, KTC 95%, 0,66-0,76) có nguy cơ thấp nhất khi nhập viện vì nguyên nhân.

Điều trị bằng thuốc chống loạn thần thường dùng nhất, quetiapine fumarate, cho thấy hiệu quả khiêm tốn (nguy cơ tái nhập viện tâm thần: HR 0.92, 95% CI, 0.85-0.98), nguy cơ nhập viện tất cả các nguyên nhân: HR 0.93, 95% CI, 0.88-0.98) . Benzodiazepine có liên quan đến tăng nguy cơ nhập viện bất kỳ nguyên nhân nào (HR 1,15, 95% CI, 1,11-1,20).

Nhìn chung, phương pháp điều trị thuốc chỉnh khí sắc có liên quan đến nguy cơ gia tăng bệnh tim mạch (HR 1,32, 95% CI, 1,10-1,58). Trong số các thuốc chỉnh khí sắc, axit valproic và carbamazepine có nguy cơ cao nhất liên quan đến các bệnh tim mạch.

Các kết quả cho thấy rằng tiêm thuốc tác dụng kéo dài có kết quả tốt hơn so với các thuốc chống loạn thần đường uống khác (nguy cơ tái nhập viện  tâm thần: HR 0.70, 95% CI, 0.55-0.90, nguy cơ nhập viện do tất cả các nguyên nhân: HR 0.70, 95% CI , 0.57-0.86).

Tài liệu tham khảo

Lähteenvuo M, Tanskanen A, Taipale H, et al. Real-world effectiveness of pharmacologic treatments for the prevention of rehospitalization in a Finnish nationwide cohort of patients with bipolar disorder[published online February 28, 2018]. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.4711

Hannah Dellabella

March 23, 2018

(Người dịch: BSNT. Nguyễn Thành Long)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *