Sử dụng một cách rộng rãi công cụ sàng lọc dự đoán toan tự sát C-SSRS

Theo nghiên cứu gần đây được công bố vào 8/11/2011 trên tờ “Tạp chí tâm thần học  Hoa Kỳ” (American Journal of Psychiatry.),  một công cụ đánh giá về tự sát được sử dụng một cách rộng rãi có thể xác định ai là người có nguy cơ tự sát bằng cách xác định rõ ngưỡng mà tại đó ý tưởng tự sát của một cá nhân đủ nghiêm trọng để cần có sự can thiệp chuyên nghiệp.

Đặt vấn đề

Xây dựng chiến lược phòng chống một cách có hiệu quả tự sát là một ưu tiên của “Liên minh hành động ngăn ngừa tự sát” (Action Alliance for Suicide Prevention), một liên minh hợp tác công-tư xây dựng để thúc đấy chiến lược quốc gia về ngăn ngừa tự sát. Một trong những mục tiên chính của liên minh này là xác định hiệu quả  hơn những đối tượng có nguy cơ và như vậy sẽ làm cho việc can thiệp có hiệu quả hơn. Chuẩn hóa một công cụ sàng lọc đáng tin cậy là việc làm cần thiết để hiện thực hóa điều đó.

Bộ câu hỏi C-SSRS (Columbia-Suicide Severity Rating Scale) được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia,  Đại học Pennsylvania và Đại học Pittsburgh, dự án như là một phần  trong nghiên cứu “Điều trị toan tự sát trên vị thành niên” được tài trợ bới Viện sức khỏe Tâm thần Hoa kỳ. Công cụ này được phát triển để đáp ứng nhu cầu theo dõi sự thay đổi trong ý tưởng và hành vi tự sát của cá nhân và để xác định ai là đối tượng có nguy cơ.  Thang điểm có thể đánh giá bao trùm cả ý tưởng và hành vi tự sát nhưng thang điểm chỉ đánh giá các điểm cốt lõi nhất, bởi vậy với những đánh giá sâu thì cần đòi hỏi phải có bằng chứng. Hiện nay, công cụ này được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng và nghiên cứu để đánh giá về ý tưởng và hành vi tự sát trong cả lĩnh vực tâm thần học và các lĩnh vựa khác không phải tâm thần. Nó được sử dụng trong nước và quốc tế như là một công cụ thăm dò được dùng bởi  những người chịu trách nhiệm ban đầu (ví dụ nhưncảnh sát, sở cứu hỏa…), quân đội Mỹ, vệ binh quốc gia, nhà tù, bệnh viện, trường học và hệ thống tư pháp để xác định tốt hơn những đối tượng thực sự có nhu cầu và như vậy hướng trực tiếp tới mục tiêu hạn chế nguồn tài nguyên không cần thiết.

Trong nghiên cứu này, tiến sĩ Kelly Posner và cộng sự, đến từ đại học Columbia đã so sánh thang điểm C-SSRS với các đo lường tương tự, tất cả đều được quản quản lý trong ba nghiên cứu riêng biệt trong đó đối tượng là các thanh thiếu niên có toan tự sát hoặc đối tượng là người trưởng thành được đưa đến cấp cứu vì các vấn đề tâm thần. Họ nhằm vào mục tiêu xác định tính hiệu quả, độ tin cậy, và sự ổn định của thang điểm khi so sánh với các đo lường khác.

Kết quả nghiên cứu

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng khi so sánh với các đánh giá khác, thang điểm C-SSRC có thể dự đoán một cách đáng tin cậy một đối tượng có nguy cơ toan tự sát trong những đối tượng đã có tiền sử toan tự sát trước đây. Thang điểm này cũng có thể xác định điểm lâm sàng có ý nghĩa mà tại đó có thể có nguy cơ toan tự sát sắp xảy ra, điều này là điều mà các thang điểm khác không làm được. Theo các nhà nghiên cứu, loại thông tin dự báo chính xác hơn đối tượng thực sự cần sự trợ giúp nhiều nhất và trợ giúp khi nào sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc và không phải dành nguồn lực cho những đối tượng mà không có nguy cơ.

Ý nghĩa của nghiên cứu

Đây là nghiên cứu lớn đầu tiên đánh giá tác dụng của thang điểm C-SSRC đối với việc xác định những nguy cơ cho hành vi tự sát. Và lần đầu tiên, thang điểm này đã chỉ ra những hành vi vượt qua sự toan tự sát( như là hành vi tự gây thương tích hoặc chuẩn bị cho sự tự sát) có thể được sử dụng để dự đoán về sự toan tự sát sau này.

Việc cần làm tiếp theo là gì?

Do những nghiên cứu này được phân tích trong nhóm đối tượng không đại diện cho cộng đồng nên cân tiến hành các nghiên cứu bổ sung trên các đối tượng cộng đồng đa dạng hơn.

Tài liệu tham khảo

Posner K, Brown GK, Stanley B, Brent DA, Yershova KV, Oquendo MA, Currier GW, Melvin GA, Greenhill L, Shen S, Mann JJ. The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: Initial Validity and Internal Consistency Findings from Three Multisite Studies with Adolescents and Adults. American Journal of Psychiatry. Online ahead of print Nov 8,2011.

Nguồn NIMH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *