Sử dụng thuốc chống trầm cảm cổ điển ở người bệnh Parkinson với trầm cảm

Trong nghiên cứu của GS.TS Matthew Menza, 52 bệnh nhân Parkinson với biểu hiện trầm cảm được sử dụng thuốc chống trầm cảm cổ điển Nortriptylin (tác dụng trên hệ thống serotonin và norepinephrine) và thuốc chống trầm cảm mới Paroxetin CR (chỉ tác dụng chọn lọc trên hệ thống serotonin). Người bệnh được đánh giá mức độ cải thiện lâm sàng váo các tuần thứ 2, 4 và 8 sau khi dùng thuốc. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng tốt với Nortriptylin cao gấp 5 lần so với nhóm sử dụng thuốc Paroxetin CR. Từ kết quả nghiên cứu trên,Menza kết luận: -Triệu chứng trầm cảm ở ngưòi bệnh Parkinson có thể đáp ứng tốt với các thuốc chống trầm cảm, điều này đặc biệt quan trọng bởi trầm cảm ở bệnh nhân Parkinson vẫn chưa được nhận thức, đánh giá và điều trị đúng mức. – Khuyến cáo để điều trị thành công trầm cảm ở bệnh nhân Parkinson nên dùng thuốc chống trầm cảm tác dụng lên cả hệ thống serotonin và norepinephrine. theo Báo science daily ngày 29 tháng 12 năm 2008.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *