Thông báo mời báo cáo tại HNKH thường niên Viện SKTT lần thứ 10

THƯ MỜI BÁO CÁO

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN

 VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

LẦN THỨ 10

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Viện Sức khỏe Tâm thần tiến hành tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 10. Hội đồng Khoa học và Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Quý vị đăng ký báo cáo tham dự Hội nghị.

 1. Thời gian tổ chức:          10-11/8/2018.
 2. Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 3. Nội dung:
 • Các báo cáo tổng quan về sức khỏe tâm thần;
 • Các báo cáo nghiên cứu khoa học về sức khỏe tâm thần;
 • Cập nhật các phương pháp chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần;
 • Các báo cáo về mô hình chăm sóc và quản lý sức khỏe tâm thần.
 1. Thời hạn đăng ký và gửi bài: (qua hòm thư điện tửtungdangthanh@bachmai.edu.vn)
 • Thời hạn đăng ký tên báo cáo: trước ngày 01/6/2018.
 • Thời hạn gửi bài in tài liệu hội nghị (.doc): trước ngày 25/7/2018.
 • Thời hạn gửi bài trình chiếu (.ppt): trước ngày 01/8/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ths. Đặng Thanh Tùng – Trưởng phòng Tổng hợp, Viện Sức khỏe Tâm thần.

Điện thoại: 0904103009                             Fax: +84.24.35765346

Email: tungdangthanh@bachmai.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                 

 

                           VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

                                                                                                                      (Đã ký)

                  TS.BS.NGUYỄN DOÃN PHƯƠNG

 

THỂ THỨC BÀI BÁO CÁO GỬI THAM DỰ HỘI NGHỊ

 • Bài viết bằng tiếng Việt, được đánh máy vi tính trên phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13, cách dòng 1,5, mỗi bài không quá 7 trang giấy A4, đánh số trang rõ ràng.
 • Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh  từ  tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết  tắt phải có chú thích. 

Những yêu cầu cụ thể:

A – Bài tổng quan, bài trao đổi chuyên môn:

 • Bài viết không quá 5 trang (kể cả bảng biểu và hình ảnh minh họa)
 • Tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu
 • Bài viết nên đi thẳng vào vấn đề mà độc giả quan tâm, bao gồm (các chuyên đề thời sự, các kiến thức mới, các kỹ thuật tiên tiến, ca lâm sàng, thiết kế nghiên cứu…). Bài viết nên có hình ảnh minh họa.

B – Bài nghiên cứu khoa học:

 • Bài viết không quá 7 trang, không quá 7 bảng biểu.
 • Bài nghiên cứu được tiến hành trong vòng 5 năm gần đây.
 • Trình tự các mục trong bài:

a – Đầu đề

b – Họ tên tác giả, ghi học hàm, học vị, tên đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ

c – Nội dung:

 • Tóm tắt tiếng Việt (không quá 200 từ, cần nêu đầy đủ mục tiêu, đối tượng, phương pháp, kết quả, kết luận của nghiên cứu)
 • Đặt vấn đề
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 • Kết quả (có nhận xét dưới các bảng biểu)
 • Bàn luận
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu, được sắp xếp theo thứ tự trích dẫn. Nêu rõ tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, tên tạp chí, tập, số và trang tài liệu tham khảo.
 • Những bài được chọn báo cáo trên Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ thông báo sớm cho tác giả để chuẩn bị PowerPoint trình chiếu trên máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *