Tiên lượng ý tưởng tự sát ở trẻ trầm cảm

   Trong nghiên cứu Điều trị trầm cảm kháng SSRI ở thanh thiếu niên, 334 trẻ không tiến triển sau khi dùng thuốc chống trầm cảm loại ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) theo cam kết trước khi tham gia nghiên cứu là sẽ được chuyển sang một cách ngẫu nhiên một trong bốn phương pháp điều trị sau trong 12 tuần:

  • Chuyển sang loại SSRI khác
  • Chuyển sang venlafaxine (Effexor)
  • Chuyển sang loại SSRI khác và thêm trị liệu nhận thức hành vi (CBT)
  • Chuyển sang venlafaxine và thêm trị liệu nhận thức hành vi

   Các kết quả nghiên cứu đã được báo cáo vào tháng 2 năm 2008. Nhà nghiên cứu thấy rằng những trẻ được điều trị kết hợp giữa thuốc và trị liệu nhận thức hành vi có tiến triển tốt hơn những trẻ chỉ được điều trị bằng thuốc.

   Ths. David Brent thuộc Viện Tâm thần Western và đồng nghiệp đã tìm hiểu hoàn cảnh hay đặc tính nào có thể tiên lượng xem liệu trẻ có thể có những ý tưởng hay hành vi tự sát trong quá trình điều trị. Gần 60% trẻ trước khi tham gia nghiên cứu có ý tưởng hoặc hành vi tự sát.

   58 hành động tự sát – bao gồm ý tưởng tự sát nghiêm trọng hoặc cố gắng tự sát gần đây – đã diễn ra ở 48 trẻ trong quá trình nghiên cứu, hầu hết là xảy ra ở giai đoạn đầu nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những trẻ từng có ý tưởng tự sát, có mâu thuẫn cha mẹ-con cái và có lạm dụng nghiện chất ở mức độ cao khi bắt đầu tham gia nghiên cứu thì có thể có khả năng tự sát cao hơn trong thời gian điều trị và ít đáp ứng với điều trị. Chúng cũng thường bỏ điều trị.

   Ths. Benedetto Vitiello – đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Các dữ liệu mới này có thể đóng góp cho việc phát triển thêm nữa các can thiệp có định hướng và mang tính cá nhân. Nếu chúng ta có thể biết trẻ nào dễ có ý tưởng và hành vi tự sát, thì chúng ta có thể điều chỉnh chương trình điều trị theo hướng an toàn hơn cho trẻ”.

    Không có những khác biệt có ý nghĩa thống kê nào ở các khả năng tự sát hay tự làm thương bản thân trong các lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng venlafaxine có liên quan đến tỷ lệ cao các trường hợp trẻ tự làm thương bản thân, vốn đã có ý tưởng tự sát nghiêm trọng ở giai đoạn đầu nghiên cứu. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này cho thấy các thuốc SSRI thích hợp hơn venlanfaxine trong điều trị trẻ bị trầm cảm có nguy cơ cao có ý tưởng và hành vi tự sát.

   Mặc dù trị liệu nhận thức hành vi có hiệu quả tác động tích cực lâu dài ở trẻ bị trầm cảm trong Nghiên cứu Điều trị Trầm cảm cho Thanh thiếu niên, nhưng nó dường như không làm giảm tỷ lệ hành động tự sát trong nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cho rằng bởi vì các hành động tự sát có xu hướng xảy ra sớm ngay sau khi bắt đầu điều trị cho nên không có đủ thời gian trị liệu nhận thức hành vi mang lại hiệu quả tác động tích cực.

  Cuối cùng, Brent và cộng sự đã phát hiện thấy việc sử dụng các loại thuốc giải lo âu loại benzodiazepine có mối tương quan tỷ lệ thuận tới khả năng và thời gian xảy ra hành động tự sát – một kết quả không mong muốn vốn không được phát hiện thấy ở những nghiên cứu tương tự. Các nhà nghiên cứu cho rằng những trẻ tham gia nghiên cứu được dùng thêm benzodiazepine ngoài thuốc chống trầm cảm có thể là bởi bị bệnh nặng hơn và do đó có thể có xu hướng xuất hiện ý nghĩ và hành vi tự sát nhiều hơn. Nhưng nghiên cứu sâu hơn đã cho thấy vai trò tiềm ẩn của các thuốc giải lo âu đối với nguy cơ có hành vi và ý tưởng tự sát ở những trẻ cũng đang dùng một loại thuốc chống trầm cảm.

   Brent kết luận: “Bởi vì các hành động tự sát có xu hướng xảy ra sớm trong quá trình điều trị, nên các can thiệp đầu tiên cần thực hiện là tính an toàn, điều chỉnh cảm xúc và mâu thuẫn gia đình. Với các số liệu này, chúng ta có được vị trí tốt hơn để xây dựng các chương trình can thiệp trong tương lai, nhằm làm giảm nguy cơ tự sát hơn nữa ở nhóm quần thể dân số dễ bị tổn thương này”.

                                                                                                                                               (theoNewScientist)
                                                                                                                                            BS. Lâm Tường Minh
                                                                                                                                 (Bệnh viện Tâm thần Kiên Giang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *