DANH SÁCH BÁC SỸ KHÁM NGOẠI TRÚ & TƯ VẤN TÂM LÝ

  • PDF

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.

TS.Nguyễn Doãn Phương

Viện trưởng

2.

BSCKII.Nguyễn Minh Tuấn

Phó Viện trưởng

3.

PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn

Phó Viện trưởng

4.

PGS.TS.Nguyễn Kim Việt

Phó Chủ tịch Hội Tâm thần

5.

TS.Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

6.

TS.Vũ Thy Cầm

Trưởng phòng

7.

BSCKII.Ngô Văn Tuất

Trưởng phòng

8.

Ths.Đặng Thanh Tùng

Trưởng phòng

9.

Ths.Lê Công Thiện

Trưởng phòng

10.

Ths.Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng

11.

Ths.Lê Thị Thu Hà

Trưởng phòng

12.

Ths.Trần Thị Hà An

Trưởng phòng

13.

BSCKII.Nguyễn Thị Phương Loan

Phó trưởng phòng

14.

BSCKII.Nguyễn Thị Minh Hương

Phó trưởng phòng

15.

BSCKII.Hồ Thu Yến

Phó trưởng phòng

16.

Ths.Trần Mạnh Cường

Phó trưởng phòng

17.

Ths.Nguyễn Thị Phương Mai

Phó trưởng phòng

18.

Ths.Vũ Sơn Tùng

Phó trưởng phòng

19.

Ths.Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng

20.

Ths.Đoàn Thị Huệ

Bác sỹ điều trị

21.

Ths.Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc

Bác sỹ điều trị

22.

Ths.Bùi Văn San

Bác sỹ điều trị

23.

Ths.Nguyễn Hoàng Yến

Bác sỹ điều trị

24.

Ths.Phạm Công Huân

Bác sỹ điều trị

25.

Ths.Trần Thị Thu Hà

Bác sỹ điều trị

26.

Ths.Vũ Thị Lan

Bác sỹ điều trị

27.

Ths.Nguyễn Thị Ái Vân

Bác sỹ điều trị

28.

Ths.Trịnh Thanh Hương

Cán bộ tâm lý

29.

Ths.Nguyễn Thị Hường

Cán bộ tâm lý

30.

CNTL.Bùi Văn Toàn

Cán bộ tâm lý

31.

CNTL.Nguyễn Thị Kim Thoa

Cán bộ tâm lý


Newer news items:
Older news items:

You are here