Cao huyết áp có thể dự báo sa sút trí tuệ

  • PDF
alzheimers56.jpg
 

  Theo 1 báo cáo trong Tạp chí Các thành tựu Thần kinh học vào tháng 2/2010, cao huyết áp có thể dự báo tiến triển của mất trí ở người già có suy giảm chức năng thực thi nhưng không dự báo được tiến triển của mất trí ở những người già có rối loạn trí nhớ.

  Các tác giả nghiên cứu Ths.Shahram Oveisgharan và Ths. Vladimir Hachinski ở trường Đại học Đông Ontario, Canada cho rằng cao huyết áp dự báo tiến triển tới mất trí ở khoảng 1/3 nhóm có suy giảm nhận thức nhưng chưa bị mất trí.

  Họ kết luận: "Việc kiểm soát chứng cao huyết áp trong nhóm dân số này có thể làm giảm ½ tỷ lệ tiến triển đến mất trí trong 5 năm theo dự kiến".

  Các nhà nghiên cứu cho rằng cao huyết áp ở tuổi trung niên được coi là một yếu tố nguy cơ phát triển chứng mất trí tuổi già. Tuy nhiên, trong trường hợp suy giảm nhận thức nhẹ đối với mất trí, rất khó để phân định rõ ràng.

  Các nhà nghiên cứu viết: "Bởi vì cao huyết áp là yếu tố nguy cơ chủ yếu đối với các bệnh mạch máu não và suy giảm nhận thức mạch máu, chúng tôi thừa nhận rằng việc suy giảm chức năng nhận thức có thể là một yếu tố chủ chốt để xác định mối liên quan giữa cao huyết áp và mất trí".

Phân tích này đã sử dụng số liệu từ nghiên cứu về sức khỏe và tuổi già của Canada, một mẫu nghiên cứu cộng đồng, bao gồm 990 người trưởng thành (độ tuổi trung bình là 83 tuổi) có suy giảm nhận thức nhưng chưa bị mất trí.

  Trong suốt 5 năm nghiên cứu, sự hiện diện của cao huyết áp không tác động gì đến sự xuất hiện của mất trí; 59,5% người có huyết áp cao so với 64,2% người không phát triển chứng mất trí. Tương tự, không có sự khác biệt trong tỷ lệ mất trí xuất hiện ở những người có suy giảm trí nhớ đơn thuần hoặc mắc cả suy giảm trí nhớ và chức năng thực thi hành động.

  Trái lại, trong số những người chỉ mắc suy giảm chức năng thực thi hành động, sự hiện diện của cao huyết áp có liên quan với nguy cơ tăng phát triển mất trí. Tổng thể, 57,7% những người có huyết áp cao và suy giảm chức năng thực thi hành động tiến triển đến mất trí so với 28% những người có suy giảm chức năng thực thi hành động nhưng không mắc huyết áp cao.

  Bs. Hachinski nói: " Chúng tôi không ngạc nhiên với những phát hiện này vì tác động của thương tổn mạch máu (do cao huyết áp) trong các phần của não bộ vốn đảm đương chức năng thực thi hành động".

  Theo Bs. Hachinski, điều trị cao huyết áp bằng thuốc, tâm lý và xã hội có thể giúp ngăn chặn hoặc trì hoãn tiến triển của mất trí ở những người suy giảm chức năng thực thi hành động.

  Ông nói:"Chúng ta phải thay đổi suy nghĩ về suy giảm nhận thức từ muộn đến sớm, từ các chẩn đoán định tính đến các phân loại theo số liệu, và từ hậu quả đến nguyên nhân".

                                                                         (Theo Archives of Neurology 2010;67:187-192)
                                                                                                                            BS. Phan Thị Yến
                                                                                              Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Newer news items:
Older news items:

You are here