CÁC NÉT KHÍ CHẤT CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM

  • PDF

01/23/2019

Các kiểu khí chất của Cloninger (ưa tìm kiếm sự mới lạ, né tránh thiệt hại, phụ thuộc và kiên trì) có thể dự đoán kết quả ở những bệnh nhân được điều trị trầm cảm, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Journal of Affective Disorders. Các nhà điều tra đã thực hiện một đánh giá sơ đồ theo chiều dọc tự nhiên để xem xét ảnh hưởng của khí chất ở những bệnh nhân được chẩn đoán bị trầm cảm. Nghiên cứu bao gồm những người có chẩn đoán rối loạn trầm cảm có hoặc không có rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu lan toả, hoặc rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Cá nhân bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn nhân cách nghiêm trọng, rối loạn sử dụng chất (trừ thuốc lá), rối loạn tâm thần và cơ thể đã bị loại khỏi nghiên cứu này. Tất cả các chẩn đoán được xác định bởi mã chẩn đoán ICD-10.

Nhìn chung, 200 bệnh nhân ngoại trú đã tham gia vào nghiên cứu. Khí chất của họ được đánh giá dựa trên Bảng câu hỏi nhân cách ba chiều - Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ). Trầm cảm ở bệnh nhân được đánh giá mù dựa trên thang cải thiện lâm sàng toàn diện về mức độ trầm cảm - the improved Clinical Global Impression-Severity scale (iCGI-S) vào thời điểm ban đầu, sau 6 tuần, 3 tháng và 6 tháng. Các nhà điều tra đã xác định mức độ đáp ứng điều trị ở mức giảm hơn 50% trong điểm số iCGI-S cuối cùng và thuyên giảm khi điểm iCGI-S cuối cùng là 0. Sự thuyên giảm ở những người tham gia là độc lập và liên quan trực tiếp đến độ dài thời gian theo dõi và liên quan ngược với điểm số iCGI-S ban đầu ở nhóm khí chất né tránh thiệt hại. Nhóm khí chất kiên trì có mối quan hệ hình chữ V phức tạp với thuyên giảm. Ở nhóm bệnh nhân có nhiều trường hợp trầm cảm nặng hơn (n = 118), kết quả điều trị tốt hơn ở nhóm bệnh nhân liên quan đến khí chất phụ thuộc và tình trạng không hút thuốc hơn là đối với nhóm bệnh nhân có điểm số né tránh thiệt hại cao.

Một hạn chế của nghiên cứu này là mẫu có thể không đại diện cho tổng thể dân số và kết quả có thể không được khái quát.Nghiên cứu cho thấy rằng khí chất tránh thiệt hại có liên quan đến kết quả tồi tệ hơn trong 6 tháng theo dõi ở các bệnh nhân có mức độ trầm cảm khác nhau. Tính kiên trì có mối quan hệ phức tạp với kết quả lâm sàng. Nghiên cứu thêm là cần thiết để hiểu rõ hơn mối quan hệ này.

Nguồn: https://www.psychiatryadvisor.com/depression-advisor/remission-depression-temperament-traits/article/811054/

Gurpegui D, Ortuño F, Gurpegui M

Xuất bản online: 6/11/2018


Newer news items:
Older news items:

You are here