Hiệu quả fluoxetine về mặt chức năng sau đột quỵ cấp (FOCUS): một thử nghiệm thực tế, mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng

  • PDF

03/20/2019

Thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin (SSRI) fluoxetine thường được sử dụng trong điều trị trầm cảm và dao động cảm xúc sau đột quỵ. Kết quả từ các thử nghiệm nhỏ trước đây cũng cho thấy rằng fluoxetine có thể có vai trò cải thiện kết quả về mặt chức năng sau đột quỵ, mặc dù tác dụng tiềm năng này chưa được nghiên cứu trong một thử nghiệm kiểm soát lớn. Trong thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng này, 3.127 bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng đột quỵ cấp tính được chỉ định sử dụng 20mg fluoxetine hoặc giả dược mỗi ngày trong 6 tháng để nghiên cứu tác động lên tình trạng chức năng được đánh giá theo thang đo Rankin đã sửa đổi (mRS). Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tình trạng chức năng là tương tự giữa hai nhóm lúc 6 tháng (OR 0,951, Cl 95% 0,839 đến 1,079, p = 0,439). Bệnh nhân trong nhóm fluoxetine ít có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm mới sau 6 tháng (13,43%) so với những người trong nhóm giả dược (17,21%) (chênh lệch 3,78%, Cl 95% 1,26 đến 6,30, p = 0,0033). Tuy nhiên, những bệnh nhân trong nhóm fluoxetine cũng có nguy cơ gãy xương cao hơn sau 6 tháng (2,88%) so với những người trong nhóm giả dược (1,47%) (chênh lệch 1,41%, Cl 95% 0,38 đến 2,43, p = 0,0070 ). Hạn chế chính của thử nghiệm này là chỉ tuân thủ vừa phải với thuốc thử nghiệm, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá thấp hiệu quả điều trị. Tóm lại, kết quả từ thử nghiệm này không hỗ trợ việc sử dụng fluoxetine này để phục hồi chức năng sau đột quỵ cấp tính.

Nguồn: https://www.psychiatryadvisor.com/trial-tracker/quick-take-effects-of-fluoxetine-on-functional-outcomes-after-acute-stroke-focus-a-pragmatic-double-blind-randomised-controlled-trial/article/821195/

M Dennis

Xuất bản online: 14/12/2018


Newer news items:
Older news items:

You are here