Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế: “Hành vi sức khỏe trong xã hội hiện đại”

  • PDF

Kính gửi các nhà khoa học, các đồng nghiệp và các bạn,

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự Hội thảo Quốc tế “Hành vi sức khỏe trong xã hội hiện đại”, diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, trong hai ngày 01- 02 tháng 11 năm 2019. Nội dung chi tiết vui lòng truy cập trang web theo đường link:
http://psy.ussh.vnu.edu.vn/thu-moi-viet-bai-hoi-thao-quoc…/…

* Các mốc thời gian quan trọng:
Hạn gửi tóm tắt: 30 tháng 4 năm 2019
Thông báo chấp nhận tóm tắt: 30 tháng 5 năm 2019
Thời hạn đăng ký: 31 tháng 7 năm 2019
Thời hạn gửi bài toàn văn: 15 tháng 8 năm 2019
Thời hạn phản biện: 15 tháng 9 năm 2019
Hạn chỉnh sửa bài theo ý kiến phản biện: 30 tháng 9 năm 2019
* Đăng ký
Phí đăng ký: cho tới 31 tháng 7 năm 2019
Đối với các nhà khoa học nước ngoài: 200 USD
Đối với các nhà khoa học Việt Nam: 2.000.000 VND
Đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên nước ngoài: 100 USD
Đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên Việt Nam: 1.000.000 VND
Xin trân trọng thông báo!

You are here