Liệu pháp mới hiệu quả cho bệnh Alzheimer, Bệnh Parkinson

  • PDF

04/12/2019

WASHINGTON - Kết quả của một nghiên cứu trên chuột được trình bày tại Hội nghị Hiệp hội Alzheimer Quốc tế 2015 chỉ ra rằng NPT088, liệu pháp trị liệu đầu tiên đối với bệnh Alzheimer, nhắm mục tiêu vào các loại protein bị sai lệch nói chung, bao gồm tổng hợp beta amyloid và tau.

“NPT088 hiệu quả điều trị các bệnh lý não trong mô hình chuột đối với cả bệnh Alzheimer và Parkinson, mà chúng tôi tin là thuốc duy nhất”  tuyên bố trong nghiên cứu của Richard Fisher, Tiến sĩ  Dược lý thần kinh, ĐH Cambridge.

Trong nghiên cứu, Fisher và các đồng nghiệp đã thử nghiệm NPT088, một liệu pháp bao gồm tiểu phần tương tác amyloid nói chung (GAIM), trên mô hình chuột. Theo các nhà nghiên cứu, phân tử GAIM có thể ngăn chặn protein kết tụ, bảo vệ các tế bào khỏi độc tính từ lắng đọng protein và nhắm vào nhiều loại lắng đọng protein, bao gồm cả amyloid beta, tau và alpha-synuclein.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng NPT088 liên kết đặc hiệu và ái lực mạnh  với các sợi amyloid của amyloid beta, tau và alpha-synuclein, nhưng không phải là monome hoặc protein tổng hợp tự nhiên.

Họ cũng quan sát thấy rằng NPT088 liên kết các oligome beta amyloid, ngăn chặn độc tế bào do oligome gây ra, và ngăn chặn sự tổng hợp beta và tau của amyloid, cũng như nhận ra các tập hợp beta amyloid não đồng nhất ở chuột Tg2576.

Liệu pháp này cũng điều trị hiệu quả bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson ở chuột chuyển gen.

Trong mô hình TAP2576 hAPP, NPT088 đã cải thiện khả năng nhận thức, giảm beta amyloid não (1-42) và mảng bám amyloid beta, và giảm amyloid dịch não tủy (CSF), trong khi ở chuột rTg4510 tau, nó đã cải thiện đáng kể protein tau liên quan đến bệnh lý thần kinh và giảm tau CSF.

Các nhà nghiên cứu nói thêm rằng các nghiên cứu về an toàn 1 tháng cho khỉ và chuột với NPT088 đã được hoàn thành công và liệu pháp này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm an toàn cuối cùng trước khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.

Fisher nói: “Trong quá trình được phê duyệt theo quy định, chúng tôi dự định bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở những người mắc bệnh Alzheimer vào đầu năm 2016”.

Nguồn:https://www.psychiatryadvisor.com/aaic-2015-coverage/therapy-alzheimers-dementia-parkinsons-disease-model-mice/article/426879/

You are here