Hội thảo: tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần

 Hội thảo: tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần

𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 10/10/2023, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑆𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑇𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 “𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛” đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛, 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐺𝐼𝑍 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝𝑠. 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛, đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ 150 đ𝑎̣𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐶𝐻𝐿𝐵 Đ𝑢̛́𝑐, 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛, 𝐿𝑎̀𝑜, 𝑀𝑦𝑎𝑛𝑚𝑎.

Phát biểu tại Hội thảo “Tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần” diễn ra sáng 10/10, đúng Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS.Trần Văn Thuấn cho biết: “Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tuyến huyện hầu như không cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nội trú về tâm thần; việc lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần trong chăm sóc sức khoẻ chung, nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu còn nhiều hạn chế, hầu như chỉ cơ sở chuyên khoa tâm thần cung cấp dịch vụ, hầu hết các bệnh viện chuyên khoa như nhi, sản-nhi, lão khoa không có khoa tâm thần, nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe tâm thần còn thiếu và phân bổ không đồng đều trên các vùng trong cả nước…”.

Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS.Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, trước những vấn đề sức khỏe tâm thần đang ngày trở nên nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025, nhằm “tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị các bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang xây dựng riêng một đề án cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần là Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần” để trình Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong giai đoạn sắp tới.

Tại Hội thảo, ông Lê Minh Sang, Chuyên viên y tế cao cấp của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB), đánh giá mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tâm thần ở Việt Nam vẫn còn thiếu. Cả nước hiện có 605 bác sĩ tâm thần, đạt 0,62 bác sĩ/100.000 dân, thấp hơn so với trung bình toàn cầu (1,7); điều dưỡng cũng thấp hơn trung bình toàn cầu (3,8); 37 tỉnh thành, phố không có nhân viên tâm lý lâm sàng… Chuyên viên y tế cao cấp của WB khuyến nghị, Việt Nam mở rộng bao phủ cung ứng dịch vụ, đồng thời chuyển đổi mô hình lồng ghép, chăm sóc bệnh nhân tâm thần dựa vào cộng đồng.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam được củng cố và dần hoàn thiện, với 02 bệnh viện tâm thần ở tuyến trung ương là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cùng với Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia. Tại tuyến tỉnh, hiện 43 tỉnh/thành phố có Bệnh viện tâm thần, số còn lại là khoa tâm thần trong bệnh viện đa khoa và trung tâm phòng chống bệnh xã hội của tỉnh. Tại tuyến quận huyện thì có nhiều bác sĩ được tập huấn về công tác sức khoẻ tâm thần. Tuyến xã, phường tập trung nhiều vào quản lý danh sách người bệnh tâm thần, chủ yếu là cấp thuốc điều trị tâm thần theo chỉ định của tuyến trên, không thực hiện công việc khám, chẩn đoán, kê đơn điều trị rối loạn tâm thần.

    

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!